ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยว (ตอนที่ 1 )

การจัดตั้งบริษัทนำเที่ยว

ปัจจุบันการท่องเที่ยวด้วยตนเอง และท่องเที่ยวแบบกลุ่มเล็กๆ เพิ่มมากขึ้น เพราะโลกเปลี่ยนไป เรามีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงขึ้น  ราคาค่าตั๋วเครื่องบินถูกลง จึงทำให้นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวกันมากขึ้น  ส่งผลให้มีบริษัทนำเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่การเปิดบริษัทนำเที่ยว ต้องผ่านหลายหน่วยงานและหลายขั้นตอนกันพอสมควรกว่าจะเรียบร้อย และการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวก่อน แล้วจึงนำหลักฐานมายื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หากไม่มีใบอนุญาตหมดสิทธิ์ประกอบธุรกิจ ในบทความนี้เราขอเสนอรายละเอียดขั้นตอนการจดตั้งบริษัทนำเที่ยว ตอนที่ 1: การจองชื่อบริษัท

จัดตั้งบริษัทนำเที่ยว

การจองชื่อบริษัท สำหรับบริษัทนำเที่ยว

ข้อห้าม :  ในการจองชื่อ ไม่สามารถจองชื่อบริษัท ที่มีคำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้  เช่น  ทราเวล ทัวร์ หากใช้คำว่า ทราเวล หรือ ทัวร์ หรือคำอื่นๆ ที่นายทะเบียนไม่อนุญาต  จะไม่สามารถจองชื่อนี้ผ่าน

หากใครที่ต้องการชื่อที่มีคำดังกล่าวข้างต้นนั้น ในขั้นตอนการจองชื่อบริษัท จะยังไม่สามารถใช้ได้ ให้จองชื่อธรรมดาไปก่อน โดยไม่มีต่อท้ายด้วยคำดังกล่าวข้างต้นหลังจากได้รับการอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวแล้วจึงสามารถกลับมาเปลี่ยนชื่อบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกครั้ง

ตัวอย่างชื่อในการจองบริษัท

บริษัท ใจดีทราเวล จำกัด x  (ไม่สามารถจองได้)

บริษัท ใจดี  จำกัด  /   (สามารถจองได้) 

ขั้นตอนการจองชื่อ 

สำหรับขั้นตอนการจองชื่อ สามารถเข้าไปดูขั้นตอนการจองชื่อในบทความนี้   ขั้นตอนการจองชื่อบริษัท