แบบ บอจ.3 คืออะไร

แบบ บอจ.3 คืออะไร

บทความนี้ จะมาอธิบาย ขยายความ สำหรับท่านที่ไม่ทราบว่า บอจ.3 คืออะไร และ บอจ.3 เป็นแบบไหน  เพราะได้ยินคำถามนี้ มาเยอะเหมือนกันค่ะ

สำหรับ แบบ บอจ.3 นี้ เราจะได้เห็นตั้งแต่ตอนเริ่มจดทะเบียนบริษัท ฯ  เลยค่ะ เพราะเป็นแบบที่แสดงรายการจดทะเบียนจัดตั้ง  มีทั้งหมด 2 หน้า ค่ะ

หน้าที่ 1 ของแบบ บอจ.3 — แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง ต่าง ๆ เช่น จำนวนหุ้น และรายละเอียดอื่น ๆ

ตัวอย่าง แบบ บอจ.3 หน้า 1

แบบ บอจ.3 หน้า 1

หน้าที่ 2 ของแบบ บอจ.3 — แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง เรื่องสถานประกอบการ และตราประทับของบริษัท

ตัวอย่างแบบ บอจ.3 หน้า 2

แบบ บอจ.3 หน้า 2

ความสำคัญของ แบบ บอจ.3

เมื่อจดทะเบียนบริษัท เรียบร้อย แล้ว จะต้องคัด บอจ.3 ออกมา เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ค่ะ โดยปกติจะคัดออกมาเฉพาะหน้าที่ 2 ของ แบบ บอจ.3 ที่แสดงการรับรองตราประทับบริษัท  แต่ปัจจุบัน ต้องมีความจำเป็นคัดเอกสารออกมาทั้ง 2 หน้า เพราะเมื่อบริษัท ที่จดทะเบียนแล้ว ต้องการเปิดบัญชีธนาคาร หรือ ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ บางสถานที่ ต้องการ แบบ บอจ.3 ทั้ง 2 หน้าค่ะ  ถ้าทราบอย่างนี้แล้ว อย่าลืม คัดสำเนาเอกสาร หน้าที่ 1 ของ แบบ บอจ.3 มาด้วยนะคะ