บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียน

บริการจัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนบริษัท

บริการจัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนบริษัท สำหรับผู้ที่ต้องการจัดตั้งบริษัท แต่ไม่มีเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร และไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำหรับการไปจดทะเบียนบริษัทฯ ทางเราจะจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ ส่งให้ลูกค้าไปดำเนินการจดทะเบียนบริษัทเอง กับสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ใกล้บ้านของลูกค้าได้เลย

 

ขั้นตอนการให้บริการเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนบริษัท

ลูกค้าส่งข้อมูลบริษัทมาให้
เตรียมเอกสารแบบฟอร์ม
ส่งไฟล์เอกสารให้กับลูกค้า