บริการบัญชีรายเดือน

บริการบัญชีรายเดือน

บัญชี คือ หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ  ดังนั้นการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษีให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่คุณไม่ควรละเลย บริการรับทำบัญชีรายเดือน เราออกแบบบริการให้เหมาะสมและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของธุรกิจ  บริการของเราประกอบด้วยการจัดทำบัญชีรายเดือน ยื่นภาษีรายเดือน ปิดบัญชีรายเดือน รายปี จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชี จัดทำเอกสารบัญชีให้ถูกต้อง เน้นบริการให้คำปรึกษาในแบบฉบับของนักบริการ เป็นกันเอง เข้าใจง่าย

รายละเอียดการทำบัญชีรายเดือน

 • ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี จัดทำงบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน ฯลฯ)
 • จัดทำบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำสมุดรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันทั่วไปและรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด
 • จัดทำรายงานภาษีซี้อ – ภาษีขายพร้อมยื่น ภพ.30 (รายเดือน)
 • คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.51, ภงด.50, ภงด.3 , ภงด.53 , ภงด.1ก
 • จัดทำรายการการนำส่งประกันสังคมพนักงาน (รายเดือน)
 • จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ
 • จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ
 • รับปรึกษาวางแผนภาษี วางระบบบัญชี

อัตราค่าบริการ

 

รายการ/รายละเอียด

ธุรกิจบริการ

รายเดือนเดือนละ

ธุรกิจซื้อมา-ขายไป

รายเดือนเดือนละ

ค่าบริการทำบัญชี
 •  
จำนวนเอกสารตั้งแต่ 1- 80 รายการ ต่อเดือน 3,500 4,000
 •  
จำนวนเอกสารตั้งแต่ 80 - 150 รายการ ต่อเดือน 4,500 5,000
 •  
จำนวนเอกสารมากกว่า 150 รายการ (คิดราคาพิเศษ)