ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยว (ตอนที่ 2 )

จดทะเบียนบริษัทนำเที่ยว

หลังจากขั้นตอนที่ 1 จองชื่อบริษัท แล้ว มาถึงขั้นตอนที่ 2 การจดทะเบียนบริษัท กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะ ขั้นตอนนี้ กรรมการ สามารถทำเองได้ง่ายๆ  จดทะเบียนภายในวันเดียว  เอกสารที่ต้องเตรียมอาจจะเยอะหน่อย แต่ทำเองคุ้มกว่า คุ้มเพราะกรรมการจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเอง และคุ้มที่ไม่ต้องเสียเงินจ้างคนอื่นทำให้  แต่ถ้าใครที่ไม่มีเวลาทำเอง จ้างให้คนที่เขารับจ้างทำให้ก็คุ้มกว่าค่ะ ไม่ต้องเสียเวลา ( เอาเวลาของคุณไปทำเงินในธุรกิจของคุณดีกว่ามาทำในสิ่งที่ไม่ถนัด )

จดทะเบียนบริษัทนำเที่ยว

เอกสารสำหรับจดทะเบียนบริษัท

1.คำขอ :แบบบอจ.1 หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยูด้านหลัง

ของหน้าแบบบอจ.1)

2.แบบบอจ.2 (ใช้ทั้ง 2 หน้า) ผนึกอากร 200 บาท

3.แบบบอจ.3 (ใช้ทั้ง2 หน้า)

4.แบบ ก กรรมการเข้าใหม่

5.แบบ ว. (วัตถุประสงค์ของบริษัท ในกรณีบริษัทนำเที่ยวต้องจดวัตถุประสงค์ทั่วไปก่อน ห้ามนำวัตถุประสงค์การนำเที่ยวมาจด จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากการท่องเที่ยวก่อน ค่อยมาแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทอีกครั้ง)

6.แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัท

7.ใบจองชื่อบริษัท (ที่เราจองไว้แล้วในขั้นตอนที่ 1 การจองชื่อบริษัท ค่ะ)

8.แบบ บอจ 5

9.สำเนาบัญชีผู้เข้าซื้อหุ้น

10.สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท

11.สำเนาข้อบังคับ (ถ้ามี)

12.หลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้

13.แบบ สสช1.

14.แผนที่ตั้งสำนักงาน

15.สำเนาบัตรประชาชนผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน

16.ตรายาง (ถ้าจดทะเบียนบริษัท แบบไม่มีตรายาง ก็ไม่ต้องใช้ค่ะ)

เอกสารทั้งหมดต้องนำไปยื่นจดทะเบียนบริษัทกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ค่ะ

**** เมื่อจดทะเบียนบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งมีรายละเอียดใน ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยว (ขั้นตอนที่ 3 ) ค่ะ