จดทะเบียน บริษัทจำกัด

บริการจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการจดจัดตั้งบริษัท

" จดทะเบียน บริษัทจำกัด สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ทุกท่าน ที่ต้องการความสะดวก ความรวดเร็ว และถูกต้อง ในการจดจัดตั้งบริษัทจำกัดในราคาที่คุณพอใจ การจัดตั้งบริษัทจำกัดจะต้องมี ผู้ก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ โดยมีค่าบริการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ "

 

ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการจดทะเบียน บริษัทจำกัด กับทางบริษัทของเรา เริ่มต้นที่

1.จองชื่อบริษัท  

ขั้นตอนแรก ของการจดทะเบียน บริษัทจำกัด นั้น ต้องมีการจองชื่อนิติบุคคล หรือ การจองชื่อบริษัทกันก่อน โดยท่านลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากในการจองชื่อนิติบุคคลเอง เพียงแค่ท่านส่งชื่อบริษัทของท่านที่ต้องการจองมาให้ทางเรา  โดยกรอกข้อมูลตามลิงค์นี้ค่ะ ===> คลิกเพื่อส่งชื่อสำหรับจอง

 • จองชื่อบริษัทให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • โดยส่งชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มาให้ทางเราสำหรับจองชื่อ

2.เตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนบริษัท

เมื่อทำการจองชื่อเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการส่งแบบฟอร์มเพื่อให้กรอกข้อมูลส่งมาให้ เพื่อใช้ในการกรอกคำขอจดทะเบียน

 • ผู้ประกอบการส่งข้อมูลบริษัท ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สำหรับเตรียมคำขอยื่นจดทะเบียนบริษัท
 • เจ้าหน้าที่ของเราเตรียมเอกสารคำขอจดทะเบียนบริษัท

3.เซ็นต์เอกสาร

สำหรับการนัดเซ็นต์เอกสาร เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการโทรนัดหมายเพื่อนำเอกสารไปให้ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเซ็นต์เอกสาร หรือท่านลูกค้าสามารถมาเซ็นต์เอกสารที่บริษัทของเราได้ โดยในวันเซ็นต์เอกสาร ท่านลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการสำหรับการจดทะเบียน บริษัทจำกัด ด้วยค่ะ

 • นัดเซ็นต์เอกสาร พร้อมกันทุกคนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของเรา
 • จ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

4.จดทะเบียนบริษัทจำกัด

 • เจ้าหน้าที่ของเรานำเอกสารคำขอไปยื่นจดทะเบียนกับ กรมพัฒนธุรกิจการค้า
 • ผู้ประกอบการรอรับเอกสาร เพื่อเริ่มดำเนินธุรกิจ

เอกสารที่ท่านจะได้รับ เมื่อจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้ว

 1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 2. หนังสือรับรองบริษัท
 3. บริคณห์สนธิ  (บอจ.2)
 4. บอจ.3 (หน้า 1,และ 2)
 5. ข้อบังคับบริษัท (ถ้ามี)
 6. สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 7. ตรายางบริษัทแบบธรรมดา 1 ชิ้น

อัตราค่าบริการจดทะเบียนบริษัท

ค่าบริการสำหรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด

ราคา 4,500 บาท 

***ค่าบริการรวมตรายางแบบธรรมดา 1 ชิ้น

ค่ารับส่งเอกสาร  1 ครั้ง

ค่าจัดส่งเอกสาร EMS 1 ครั้ง

 

ค่าธรรมเนียมสำหรับทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียม 6,360 บาท