จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท

เรามีบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท หรือ ห้างส่วนบริษัท

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบริษัท เช่น เปลี่ยนกรรมการเข้า กรรมการออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท หรืออื่น ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนกับสรรพากร หรือสำนักงานประกันสังคม ทางเรามีบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำรายการดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าค่ะ

บริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท/หจก.

อัตราค่าบริการ(บาท)
 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม /จดแก้ไขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ09)

2,500

 ขึ้นทะเบียนนายจ้าง จดประกันสังคม

3,500

 จดทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์(รับรองเวบไซต์) DBD Registered กับ กรมพัฒนาธุรกิจการ ค้า

2,500

 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท (กรรมการเข้า-ออก, แก้ไขอำนาจ) (ไม่รวมค่า ธ. และค่าประกาศ นสพ.)

3,500

 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท (ย้ายที่อยู่, เพิ่ม-ลดสาขา,แก้ไขวัตถุประสงค์,เปลี่ยนชื่อ,ดวงตราบริษัท) (ไม่รวมค่า ธ. และค่าประกาศ นสพ. )

3,500

 จดเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุน (ไม่รวมค่า ธ. ตามทุนจดทะเบียนที่เพิ่มและค่าประกาศ นสพ. )

3,500

 จดเปลี่ยนแปลงลดทุน (ไม่รวมค่า ธ. และค่าประกาศ นสพ. )--ดำเนินการจดลดทุน 2 ครั้ง

4,000

*** ค่าบริการตามตารางยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าธรรมเนียมและประกาศ นสพ.