จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ทุกท่าน ที่ต้องการความสะดวก ความรวดเร็ว และถูกต้อง ในการจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนในราคาที่คุณพอใจ

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้น เกิดจากการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงที่จะทําการค้าร่วมกัน โดย มุ่งหวังที่จะแบ่งผลกําไรจากการดําเนินกิจการค้านั้น ต่อไปมาดูราคาค่าบริการและขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

1.จองชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนบริษัท  

  • จองชื่อบริษัทให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • โดยส่งชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มาให้ทางเราสำหรับจองชื่อ

2.เตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

  • ผู้ประกอบการส่งข้อมูลหุ้นส่วน ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สำหรับเตรียมคำขอยื่นจดทะเบียนบริษัท
  • เจ้าหน้าที่ของเราเตรียมเอกสารคำขอจดทะเบียนบริษัท

3.เซ็นต์เอกสาร

  • นัดเซ็นต์เอกสาร พร้อมกันทุกคนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของเรา

4.จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท

  • เจ้าหน้าที่ของเรานำเอกสารคำขอไปยื่นจดทะเบียนกับ กรมพัฒนธุรกิจการค้า
  • ผู้ประกอบการรอรับเอกสาร เพื่อเริ่มดำเนินธุรกิจ

ราคาค่าบริการ  รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และตรายางแบบธรรมดา 1 ชิ้น

ราคา 6,000 บาท