จดทะเบียนบริษัทได้ที่ไหน

จดทะเบียนบริษัทได้ที่ไหน

สำหรับสถานที่ในการจดทะเบียนบริษัท นั้น เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ดังในบทความที่แล้ว “จดทะเบียนบริษัทไม่ยากอย่างที่คิด” นั้น คุณสามารถไปยื่นจดทะเบียนบริษัท ได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ใกล้บ้านท่านนะคะ

สำหรับกรุงเทพมหานคร สามารถไปยื่นจดทะเบียนบริษัท ตามสถานที่ด้านล่างได้เลยคะ สะดวกที่ไหนไปที่นั่นคะ

หน่วยงาน
ที่ตั้งปัจจุบัน
 อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14
 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
 โทร. 0 2446 8160-67, 69 FAX. 0 2446 8191
 อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์)
 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 โทร. 0 2618 3340-41,45 FAX. 0 2618 3343-4
 อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3
 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร)
 โทร. 0 2276 7253,55,56,59,66  FAX. 0 2276 7263
 อาคารวรวิทย์ ชั้น G เลขที่ 222
 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทร. 0 2234 2951-3 FAX. 0 2266 5852-3
 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 4
 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
 โทร.0 2348 3803-5 FAX. 0 2348 3806
(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร.0 2143 7921-2
 ชั้น 4 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 โทร. 0 2547-5155 FAX. 0 2547-5153