ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว (อัพเดทใหม่)

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว (อัพเดทใหม่)

บทความนี้ขออธิบายและอัพเดท ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว อัพเดทใหม่ค่ะ จากบทความก่อน ๆ ที่เคยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวมาแล้วนั้น ขั้นตอนจะยุ่งยาก หลายขั้นตอน กว่าจะสามารถจดทะเบียนบริษัทเป็นธุรกิจท่องเที่ยวได้

จัดตั้งธุรกิจนำเที่ยว อัพเดทใหม่

 

มาถึงขั้นตอนอัพเดทใหม่ ท่านสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยค่ะ

1.ขั้นตอนการจองชื่อบริษัท ท่านสามารถจองชื่อบริษัทผ่านระบบการจองชื่อบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ตามปกติ โดยที่สามารถใส่ชื่อที่มีคำว่า ทัวร์ หรือ ทราเวล เข้าไปได้เลย โดยไม่ต้องยุ่งยากกลับมาแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ให้มีคำว่า ทัวร์ หรือ ทราเวล ในภายหลัง สามารถจองชื่อบริษัท เข้าไปได้เลยตั้งแต่แรกค่ะ รายละเอียดขั้นตอนการจองชื่อบริษัท

2.ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทนำเที่ยว ขั้นตอนนี้ ท่านสามารถจดทะเบียนบริษัท ได้ 2 แบบ คือ แบบ Manual  (ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท) คือ ไปยื่นที่สำนักพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ พาณิชย์จังหวัดที่ ใกล้บ้านท่าน หรือ สามารถจดทะเบียนบริษัทผ่านระบบออนไลน์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ค่ะ (ขั้นตอนจดทะเบียนแบบออนไลน์) โดยการจดทะเบียนบริษัทนำเที่ยว ท่านสามารถระบุวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจนำเที่ยวในวัตถุประสงค์ได้เลยในครั้งแรก (ซึ่งแตกต่างจากขั้นตอนการหน้านี้ ที่ต้องจดทะเบียนบริษัทฯ แบบไม่มีวัตถุประสงค์การนำเที่ยวไปก่อน และต้องไปขออนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวก่อน จึงกลับมาขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ “นำเที่ยว” ในภายหลัง)

3.ขั้นตอนการขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว กับกรมการท่องเที่ยว  เมื่อท่านจดทะเบียนบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อย ท่านสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพื่อไปยื่นขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว กับกรมการท่องเที่ยว ได้เลยค่ะ ลองโทรไปที่ call center ก่อนเพื่อสอบถามรายละเอียดว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ก่อนไปยื่นเอกสาร เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ

** เห็นขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว อัพเดทใหม่แล้ว ดูง่ายขึ้นกว่าเดิม น่าจะทำให้การจดทะเบียนบริษัทนำเที่ยว สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ